Lắp-đặt-máy-cắt-cnc-thứ-2-tại-Nhà-Máy-Tôn-Sáu-Bình-Minh---Vĩnh-Long