Lắp-đặt-máy-cắt-ống-CNC-tại-Công-ty-Cơ-Khí-CHieng-Shyong-Việt-Nam