Lắp-đặt-máy-cắt-plasma-cnc-tại-công-ty-Chieng-Shiong---KCN-Mỹ-Xuân,-Vũng-Tàu