Toàn-Đắc-Lộc-tại-Hội-chợ-thương-mại-quốc-tế-Việt-Nam-lần-thứ-25---Vietnam-EXPO-2015.-