Toàn-Đắc-Lộc-tại-Triển-Lãm-Quốc-Tế-về-công-nghệ-Hàn---Cắt-2016-(-Metal-&-Weld-Viet-Nam-2016-)

Toàn Đắc Lộc tại Triển Lãm Quốc Tế về công nghệ Hàn - Cắt 2016 ( Metal & Weld Viet Nam 2016 )

Đánh giá

Triển làm Quốc tế về công nghệ kỹ thuật Hàn Cắt và Gia Công kim loại 2016( Metal & Weld Viet Nam 2016 )đã diễn ra vào ngà

Toàn-Đắc-Lộc-tại-Hội-chợ-thương-mại-quốc-tế-Việt-Nam-lần-thứ-25---Vietnam-EXPO-2015.-

Toàn Đắc Lộc tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25 - Vietnam EXPO 2015.

Đánh giá

Hội chợ Vietnam EXPO 2015 diễn ra từ ngày 1542015 đến hết ngày 18042015. Máy cắt PlasmaGas CNCToàn Đắc Lộccùng với nguồn cắt chất lượng cao Therm

Toàn-Đắc-Lộc tại-Hội-chợ-quốc-tế-Hàng-Công-nghiệp-Việt-Nam-2014-(VIIF-2014) 

Toàn Đắc Lộc tại Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2014 (VIIF 2014) 

Đánh giá

Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2014 ( VIIF 2014) là một trong những sự kiện xúc tiến kinh tế lớn và có uy tín nhất ở Việt